Populaţia

Populatia cu domiciliul în județ, pe grupe de vârstă (1995 – 2022)

Populația cu domiciliul în județ, pe sexe și medii (1995 – 2023)

Populația rezidentă pe grupe de vârstă (2012 – 2022)

Populatia ocupată civilă pe activități ale economiei naționale (2010 – 2022)

Durata medie a a vietii, pe sexe

Migratia internă, determinată de schimbarea domiciliului, pe medii – 2022

Mișcarea naturală a populației cu domiciliul sau reședința obișnuită în județ – 2022

Mișcarea naturală a populației cu reședinta obișnuită în județ – 2022

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă, după domiciliu – 2022

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă, după reședință – 2021