Agricultură

Numărul animalelor la sfârșitul anului (1995 – 2022)

Parcul de tractoare și principalele mașini agricole (1995 – 2022)

Producția agricolă animală – 2022

Producția agricolă de bunuri și servicii agricole (2001 – 2022)

Producția agricolă vegetală la principalele culturi (1995 – 2022)

Producția medie la hectar la principalele culturi – 2022

Producția medie de struguri la hectar – 2022

Producția totală de struguri – 2022

Suprafața viilor pe rod  – 2022

Suprafața cultivată cu principalele culturi (1995 – 2022)

Productia totala de fructe 2018