Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Constanța

Director executiv: Monica Eliana CONSTANTIN

Director executiv adjunct: Daniela COMAN

Șef Serviciu statistică socială: Raluca-Mihaela ANCA

Șef Serviciu statistica întreprinderilor: Iulia SAVU

Şef serviciu IT, sinteză şi diseminare date statistice: Nicolae TOANCĂ